Tot nu toe konden gebruikers zelf kiezen of zij de standaard regio-instellingen wilden veranderen. Als een fietser de regio wijzigde, verscheen een bericht met de vraag om de juiste regio-instelling te gebruiken en zo te voldoen aan de lokale wetgeving. Om deze reden kunnen wij niet aanvaarden dat fietsen buiten de gebruikelijke retourperiode van veertien dagen worden geretourneerd.