Je kunt de geregistreerde eigenaar van een fiets veranderen in je My VanMoof-account. Klik op ‘Fietsen’ in het menu-overzicht. Ga naar de fiets waarvan je de eigenaar wil veranderen en selecteer ‘Beheer eigenaarschap’. 


Hierna verschijnt een pop-up waarin je gevraagd wordt om de verwijdering van je eigendom te bevestigen. Na bevestiging wordt de fiets verwijderd uit je My VanMoof-account en VanMoof-app.


Als je jezelf eenmaal als eigenaar van de fiets verwijderd hebt, ontvang je een e-mail met een nieuwe validatiecode. Deel deze code met de nieuwe eigenaar zodat diegene de fiets op zijn of haar eigen My VanMoof-account kan registreren.