Het is niet mogelijk om referralcodes toe te passen op bestaande bestellingen.