Nee, het verschil kan niet worden vergoed. Zodra je referraltegoed is ingewisseld voor een voucher, kan deze maar voor één transactie worden gebruikt. Eventueel resterend saldo kan niet worden terugbetaald of worden gebruikt voor een andere bestelling.