Ja, tegoed en vouchers verlopen twee jaar nadat ze zijn uitgegeven.