Het Find My-netwerk voor accessoires maakt gebruik van alle uitstekende privacy- en beveiligingsvoorzieningen die in het Find My-netwerk zijn ingebouwd, waaronder end-to-endversleuteling voor offline zoeken, zodat alleen de gebruiker toegang heeft tot de locatie van zijn voorwerp. Noch Apple, noch VanMoof heeft toegang tot de identiteit van de gebruikers, de accessoires van derden of de Apple-apparaten die worden gebruikt om het voorwerp terug te vinden.