Je kan de Conformiteitsverklaring van de VanMoof S3 en VanMoof X3 hieronder downloaden.